位置:首頁(yè) > 列車(chē)時(shí)刻首頁(yè) > 黑龍江列車(chē)時(shí)刻 > 肇東站火車(chē)時(shí)刻表查詢(xún)

肇東站列車(chē)時(shí)刻表

肇東火車(chē)時(shí)刻表目前有74條火車(chē)運營(yíng)線(xiàn)路經(jīng)過(guò),主要指標包括列車(chē)車(chē)次、始發(fā)站終點(diǎn)站名稱(chēng)、到達時(shí)間、發(fā)車(chē)時(shí)間、累計用時(shí)、累計距離等。
 • 車(chē)次/車(chē)型
  發(fā)/到站
  始發(fā)/到達時(shí)間
  經(jīng)過(guò)站
  經(jīng)過(guò)時(shí)間
  停留
 • D112
  動(dòng)車(chē)
  齊齊哈爾南
  延吉西
  07:58
  13:40
  肇東
  09:09
  09:11
  2分鐘
 • D113
  動(dòng)車(chē)
  齊齊哈爾南
  延吉西
  07:58
  13:40
  肇東
  09:09
  09:11
  2分鐘
 • D127
  動(dòng)車(chē)
  吉林
  齊齊哈爾南
  12:54
  17:03
  肇東
  15:35
  15:37
  2分鐘
 • D130
  動(dòng)車(chē)
  吉林
  齊齊哈爾南
  12:54
  16:56
  肇東
  15:38
  15:40
  2分鐘
 • D6911
  動(dòng)車(chē)
  哈爾濱西
  齊齊哈爾南
  05:34
  07:27
  肇東
  06:26
  06:28
  2分鐘
 • D6912
  動(dòng)車(chē)
  齊齊哈爾
  哈爾濱
  05:53
  07:34
  肇東
  07:06
  07:08
  2分鐘
 • D6913
  動(dòng)車(chē)
  哈爾濱
  齊齊哈爾
  07:04
  08:45
  肇東
  07:25
  07:27
  2分鐘
 • D6914
  動(dòng)車(chē)
  齊齊哈爾
  哈爾濱
  06:45
  08:25
  肇東
  08:02
  08:04
  2分鐘
 • D6915
  動(dòng)車(chē)
  哈爾濱
  齊齊哈爾南
  08:00
  09:47
  肇東
  08:27
  08:29
  2分鐘
 • D6917
  動(dòng)車(chē)
  哈爾濱西
  齊齊哈爾南
  08:16
  10:03
  肇東
  08:31
  08:33
  2分鐘
 • D6919
  動(dòng)車(chē)
  哈爾濱
  齊齊哈爾
  08:49
  10:42
  肇東
  09:17
  09:19
  2分鐘
 • D6920
  動(dòng)車(chē)
  齊齊哈爾南
  哈爾濱
  10:25
  12:00
  肇東
  11:30
  11:32
  2分鐘
 • D6921
  動(dòng)車(chē)
  哈爾濱
  齊齊哈爾南
  11:12
  12:47
  肇東
  09:43
  09:45
  2分鐘
 • D6922
  動(dòng)車(chē)
  齊齊哈爾
  哈爾濱
  11:09
  13:07
  肇東
  11:30
  11:32
  2分鐘
 • D6923
  動(dòng)車(chē)
  哈爾濱
  齊齊哈爾
  12:06
  13:46
  肇東
  12:27
  12:29
  2分鐘
 • D6924
  動(dòng)車(chē)
  齊齊哈爾
  哈爾濱
  12:03
  14:01
  肇東
  13:34
  13:36
  2分鐘
 • D6926
  動(dòng)車(chē)
  齊齊哈爾南
  哈爾濱
  13:19
  15:00
  肇東
  14:35
  14:37
  2分鐘
 • D6927
  動(dòng)車(chē)
  哈爾濱
  齊齊哈爾南
  13:43
  15:18
  肇東
  13:56
  13:58
  2分鐘
 • D6928
  動(dòng)車(chē)
  齊齊哈爾南
  哈爾濱
  15:18
  16:41
  肇東
  14:35
  14:37
  2分鐘
 • D6929
  動(dòng)車(chē)
  哈爾濱
  齊齊哈爾
  14:24
  16:22
  肇東
  14:57
  14:59
  2分鐘
1 2 3 4 下一頁(yè)